Bridge-House jako ziarno Nowej Kultury

BRIDGE-HOUSE

Edgeworkerzy na całym świecie współtworzą siatkę globalnych środowisk szybkiego uczenia się, obfitych w autentyczne procesy inicjacji w dorosłość. Każdy z tych połączonych projektów nazywany jest jako „Bridge-House” (dom pomostowy).

Przeznaczenie BRIDGE-HOUSE

Bridge-House to środowisko uczenia się w zakresie umiejętności życiowych w Nowej Kulturze Archiarchii.

Jesteśmy przekonani, że masz kawałek układanki, jak stworzyć i zamieszkiwać regeneracyjne kultury ludzkie na Ziemi. Jednym z celów Bridge-House jest wyjaśnienie, wzmocnienie i uruchomienie twojego elementu układanki jako usługi o wartości niematerialnej dla wioski.

Kolejny, a być może nawet bardziej podstawowy cel Bridge-House, ujawnił się empirycznie, w miarę jak zdobywaliśmy więcej doświadczenia w kawitowaniu, utrzymywaniu i nawigacji w przestrzeniach Bridge-House. Celem tym jest „wyprowadzenie ludzi z Matrixa”, używając terminu „matryca” zdefiniowanego w filmie o tym samym tytule: Matrix.

W szczególności przychodzą nam na myśl sceny, w których Neo wybiera „czerwoną pigułkę”, a Morfeusz i Trinity wciągają go do „prawdziwego świata”. Po chwili Neo leży na plecach w czymś, co przypomina duże szklane akwarium. Jest całkowicie unieruchomiony jakimiś gigantycznymi igłami do akupunktury.

Neo pyta: „Dlaczego bolą mnie oczy?”

Morfeusz odpowiada: „Nigdy wcześniej ich nie używałeś”.

W Bridge-House ludzie pytają: „Dlaczego boli mnie serce?”

Mówimy: „Ponieważ nigdy wcześniej nie pozwoliłeś mu przemówić”.

Przechodząc proces po procesie, doświadczając kolejnego, mieszkańcy Bridge-House pomagają sobie nawzajem w pozbyciu się założeń, oczekiwań i wniosków, które głęboko wplecieliście w strategię przetrwania, która już nie działa, ponieważ nie żyjecie już w kapitalistycznym patriarchacie Imperium. Mieszkasz w Archiarchii, w Domu Pomostowym, z innymi uciekinierami i zupełnie nowymi okolicznościami. W świecie Bridge-House ludzie pomagają sobie nawzajem w uzdrawianiu i zdobywaniu nowych umiejętności potrzebnych do życia, a nie tylko do przetrwania.

„Most”?

Dokąd prowadzi „most” Domu Pomostowego? Prowadzi od krańców współczesnej kultury do następnej kultury – Archiarchii – kultury naturalnie pojawiającej się na całym świecie teraz, gdy matriarchat i patriarchat dobiegły końca.

Każdy Possibilitator nosi głęboko w sobie tęsknotę za współtworzeniem następnej kultury. Każda z tych „specjalizacji możliwości” potrzebuje przestrzeni i czasu, aby rosnąć, dojrzewać i wytwarzać rezultaty, które umożliwią innym budowanie i zamieszkiwanie tych elementów następnej kultury.

To tutaj Bridge-House ożywa. Bridge-House inkubuje właścicieli przestrzeni w celu budowania twórczo-współpracujących lokalnych nanonacji zajmujących się kulturą regeneracyjną.

Nowe wyzwanie ludzkości

Dotarliśmy do takiego etapu ewolucji człowieka, w którym nie można już dłużej ignorować znaczenia uczenia się nowych sposobów łączenia się i współpracy. Wyzwania, które stoją przed nami, są znaczące i będą wymagały osobistej zmiany.

Prawie każda inteligentna osoba marzy o większej więzi i wspólnocie w swoim życiu. Jednak większość z nich nie nauczyła się w okresie dorastania niezbędnych umiejętności miękkich, potrzebnych do harmonijnego i efektywnego dzielenia się przestrzenią lub wspólnego tworzenia i utrzymywania życia zgodnego z jego powołaniem.

Jest to część tego, co rozwijasz i doskonalisz empirycznie w żywym laboratorium Bridge-House, wraz z kontekstem Possibilitatora i podstawowymi umiejętnościami.

BRIDGE-HOUSE jako centrum badawcze

Bridge-House to środowisko szybkiego uczenia się, w którym zachodzą zmiany kulturowe, otwarte dla każdego, kto w pełni uczestniczy w szkoleniu Possibilitatorów.

Każdy Dom-Pomost służy światu jako rzeczywisty „most”, który prowadzi od myślowych krawędzi współczesnego kapitalistycznego imperium patriarchalnego, przez przepaść nieznanego, do regenerującego i transformującego życia w następnej kulturze – Archiarchii.

Każdy aspekt współczesnego życia, jaki znamy, nie jest regeneracyjny (bez eufamizmów oznacza to „ekobójstwo”, co oznacza wyrok śmierci na życie na planecie Ziemia).

Znany świat podlega radykalnym zmianom. Jest to bezpodstawne, ponieważ współczesna kultura eksterminuje życie na Ziemi w najszybszym możliwym tempie.

Pod uwagę brane są wszystkie znane procedury… handel, edukacja, zdrowie, rząd, wojsko, religia, produkcja żywności, styl życia, transport, odzież… ale jakie są odpowiedzi? One też są nieznani.

Oznacza to, że każdy Dom Pomostowy jest z konieczności „ośrodkiem badawczym”, dzielącym się wynikami swoich eksperymentów ze wszystkimi innymi Domami Pomostowymi na całym świecie.

Ścieżka BRIDGE-HOUSE’U

Wiele się nauczysz na ścieżce Bridge-House. Co więcej, zbudujesz Matrix, aby aktywować swój potencjał. Dowodem będzie to, że zaczniesz tworzyć rzeczy, których wcześniej nie mogłaś stworzyć.

Oprócz praktycznych zagadnień, takich jak cała permakultura, technologia torusa, zarządzanie możliwościami, budowanie gaiańskiego świata gry i uzdrawianie trójfazowe, głównym wnioskiem będzie uczenie się jak trzymać przestrzeń w domu mostowym.

W ciągu 12–18 miesięcy praktycznej nauki w terenie i uczenia się przez działanie w swoim pierwszym Bridge-House rozwiniesz i rozwiniesz swoje talenty w zakresie stosowanej zmiany kulturowej.

BRIDGE-HOUSE jako ziarno regeneracyjnej kultury ludzkiej na Ziemi

Pod koniec 2023 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych była skłonna publicznie przyznać na swojej stronie internetowej, że „Cele zrównoważonego rozwoju są bardzo odbiegające od realizacji”.

Spróbuj sobie wyobrazić, jak źle musi być dla ONZ, gdy publicznie przyznaje, że jej wychwalane cele zrównoważonego rozwoju (cele zrównoważonego rozwoju) są „bardzo” odbiegające od wyznaczonej ścieżki…

Spróbuj sobie wyobrazić, ilu akcjonariuszy korporacji inwestuje w wypłaty i łapówki związane ze światem fantazji, zgodnie z którymi wszystko, począwszy od infrastruktury współczesnej kultury, może zostać utrzymane bez eksterminacji większej liczby gatunków i zabijania życia na planecie Ziemia…

Jako „organizacja społeczeństwa obywatelskiego” stanowiąca część „trzeciego sektora” społeczeństwa, odrębna od rządu i biznesu, Possibility Management odpowiedziała na wezwanie Organizacji Narodów Zjednoczonych z grudnia 2023 r. dotyczące składania pisemnych propozycji zawierających zwięzłe, konkretne i zorientowane na działanie rekomendacje dotyczące przygotowania „Projektu zerowego” „Paktu dla przyszłości”, który ma zostać ratyfikowany w dniach 22–23 września 2024 r. podczas „Szczytu dla przyszłości”. Możesz przeczytać szczegóły propozycji Possibility Management w tym artykule oraz na stronie internetowej Regenerate Earth Goals (REG).

Powodem, dla którego dzielimy się z wami tą informacją, jest to, że jedna ze zwięzłych, konkretnych i zorientowanych na działanie propozycji zarządzania możliwościami przesłanych do Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2023 r. ma na celu zainicjowanie 3000 powiązanych ze sobą Centrów Wynalazczości Archiarchii (AIC) na całym świecie.

Centra Wynalazków Archiarchii wdrażają „efekt Tansleya”, w ramach którego wiele małych, równoległych zespołów badawczych rozwiązuje niemożliwe problemy znacznie skuteczniej niż kilka dużych, scentralizowanych wysiłków, ponieważ dzięki twórczej współpracy każde nowe niezależne odkrycie staje się wspólnym wkładem w proces wszystkich innych osób. Efekt Tansleya tworzy nieskończoną pętlę pozytywnego sprzężenia zwrotnego.

Poniżej są nowe Cele Regeneracji Ziemi (REG – Regenerate Earth Goals), które mają natychmiast zastąpić popularne, ale niezwykle nieskuteczne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej o Bridge-House przeczytasz na anglojęzycznej stronie Possibility Management.

Jeśli doczytałaś ten artykuł do końca to prawdopodobnie jest w Tobie ziarno Ewolucjonistki. Zapraszam Cię do przestrzeni Bridge-House, w Polsce, koło Warszawy w dniach 14-18.06, abyś doświadczyła i współtworzyła Nową Kulturę. Więcej informacji TUTAJ.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *